REGULAMIN SPORTOWY

REGULAMIN SPORTOWY I SĘDZIOWSKI W KOLUCHSTYL

Białystok, dn.28.10.2010 r.

I. Miejsce walki – mata:
1. Walka sportowa w Koluchstyl odbywa się na macie o średnicy koła:
” 230 cm dla dzieci i młodzieży do lat 16,
” 280 cm dla zawodniczek i zawodników powyżej lat 16.
2. Mata do zawodów sportowych składa się z 18 materaców zapaśniczych o grubości 5 cm. Dopuszczalna jest również grubość 3 cm, ale o większym zagęszczeniu włókien na 1 m3 . Materace muszą posiadać certyfikat dopuszczający do użytku sportowego.
3. Długość materaca – 2m, szerokość – 1m.
4. Do przygotowania pełnej kompletnej maty potrzebny jest pokrowiec (nakrycie) w kształcie kwadratu o długości 5 m. Jest to pokrowiec przeznaczony wyłącznie do Koluchstyl z zaznaczonymi po środku dwoma kołami w kolorze niebieskim (mniejsze 230 cm, większe 280 cm), oddzielonymi żółtym kolorem. W środku tych kół znajduje się biało-czerwony znak yin – yang z napisem w środkowej części koła Koluchstyl. Po zewnętrznej stronie koła zielonym kolorem zaznaczona jest strefa bezpieczeństwa.
5. Zawodnicy w Koluchstyl walczą tylko w parterze, co jest bezpieczne dla osób przebywających w pobliżu w czasie walk. Bezpieczna odległość od krawędzi maty dla oglądających wynosi 1m.
6. Jeśli zawody są prowadzone na dwóch matach odległość zachowana pomiędzy matami wynosi 3 m.
7. W dwóch rogach maty, po przekątnej ustawione są krzesła dla sędziów bocznych. Przy krześle sędziego zwróconego twarzą do stolika sędziowskiego znajduje się czerwona szarfa, którą zawiązuje się zawodnikowi wyczytanemu jako pierwszy. Pierwszy wyczytany zawodnik powinien zawsze wychodzić z prawej strony sędziego środkowego, który również zwrócony jest twarzą do stolika sędziowskiego (może być zwrócony bokiem, nigdy tyłem), musi też utrzymywać kontakt wzrokowy z sędzią głównym zawodów. Przy drugim krześle sędziego bocznego znajduje się stoper i gong.

II. Zawodnicy – ubiór:
1. Koszulki z krótkim rękawem t-shirt w kolorze żółtym, białym, granatowym lub czarnym.
2. Spodnie od judoki lub karateki w kolorze niebieskim lub białym, obwiązane pasem do sztuk walki.
3. Obowiązkowe są skarpety w kolorze białym (względy higieniczne).
4. Dozwolone zakładanie pod spód obcisłej koszulki typu rash, dotyczy to przede wszystkim kobiet.
5. Zabronione podczas walki noszenie biżuterii czy przedmiotów metalowych.
6. Zawodniczki związują długie włosy tylko gumką, w przypadku długich paznokci palce powinny być oklejone plastrami.
7. Odzież zawodników powinna być zawsze czysta.

III. Ogólne zasady walki:
1. W sportowej walce Koluchstyl zawodnicy walczą tylko w parterze, pamiętając aby chociaż jedno kolano dotykało podłoża maty.
2. Dozwolone jest oderwanie kolan w momencie szybkiego wskoczenia za plecy przeciwnika, ale nie powinno trwać to dłużej niż 1 sekunda. Gdy zawodnik robi to wolno sędzia powinien zwrócić uwagę podając komendę – NIE WSTAWAĆ! Jeśli w czasie jednej rundy sędzia dwukrotnie wyda komendę – NIE WSTAWAĆ! – ogłasza zwycięstwo rundy dla przeciwnika.
3. Walka w Koluchstyl składa się z trzech rund jednominutowych, do dwóch rund wygranych. W przypadku kategorii dzieci i młodzieży do lat 16, runda trwa 30 sekund.
4. Przerwy między rundami wynoszą 15 sekund.
5. Zawodnicy w Koluchstyl stosują około 100 technik.

IV. Techniki wypchnięcia zawodnika z koła:
1. Ponad połowa ciała przeciwnika musi znajdować się poza kołem.

V. Techniki duszeń:
1. Dozwolone duszenie rękoma za szyję, wcześniej musimy opleść tułów zawodnika nogami (duszenie z za pleców).
2. Dozwolone duszenie trójkątne rękoma (głowa – bark).
3. Dozwolone duszenie trójkątne nogami (głowa – bark).
4. Dozwolone duszenie trójkątne nogami siedząc na leżącym na brzuchu zawodnika tzw. Sankaku.
5. Dozwolone duszenie gilotyna (uchwyt za głowę razem z barkiem).
6. Zabronione duszenie nogami lub rękoma za samą głowę.
7. Zabronione duszenie gilotyna za samą głowę z przerzutem do tyłu.
8. Zabronione duszenie gilotyna za samą głowę.

VI. Techniki dźwigni:
1. Dźwignie stosujemy na wszystkie stawy rąk i nóg pamiętając, że zakładając dźwignie na nadgarstek musimy trzymać minimum za trzy palce co zapobiega kontuzji.

VII. Techniki przerolowań zawodnika poza koło:
1. Są to techniki przekręcenia zawodnika wokół osi naszego ciała. Jedną z takich technik jest tzw. wózek zapaśniczy. Wykonując tę technikę musimy pamiętać, że w momencie wyrolowania zawodnika poza koło nasza stopa powinna dotykać pola walki.

VIII. Techniki uderzeń:
1. Dozwolone są uderzenia otwartą dłonią na klatkę piersiową i głowę zwane potocznie tsubari. Dłoń przy uderzeniach powinna wychodzić prosto i przypominać wypchnięcie.
2. Zabronione jest uderzenie z boku.

IX. Techniki trzymań:
1. Trzymanie z boku – kiedy przeciwnik leży na boku.
2. Trzymanie z tyłu – kiedy przeciwnik leży na brzuchu.
3. Trzymanie z przodu – kiedy przeciwnik leży na plecach.
4. W każdej pozycji trzymań musimy kontrolować przeciwnika opanowując dwie części ciała np.: bark – głowa; głowa – tułów; głowa – nogi.
5. Trzymanie w Koluchstyl trwa 10 s, sędzia po komendzie – TRZYMANIE! – liczy do dziesięciu w odstępach jednosekundowych na głos. Po 10 sekundach walka zostaje wygrana. Jeżeli przeciwnik trzyma nas w gardzie lub półgardzie (obejmuje nogami tułów lub nogę) trzymania nie można ogłosić.

X. Techniki wyniesień:
1. Oderwanie zawodnika od powierzchni maty i wyniesienie go poza koło.

XI. Kary:
W Koluchstyl nie stosuje się nazw kar.
1. Jeżeli zawodnik wstanie dwukrotnie na nogi lub oderwie oba kolana od maty, po drugim ostrzeżeniu sędziego – NIE WSTAWAĆ! – walka zostaje przegrana i zwycięstwo zaliczone na korzyść przeciwnika.
2. Zabrania się chwytania za odzież, po drugim ostrzeżeniu sędziego – NIE CHWYTAĆ – lub komendzie – ZABRONIONE! – walka zostaje przegrana i zwycięstwo zaliczone na korzyść przeciwnika.
3. Zabrania się uderzenia pięścią, łokciem w twarz, tułów, krocze, wkładania palców w oczy, łapania za włosy, gryzienia itp. Jeżeli zawodnik zrobił to z premedytacją sędzia powinien przerwać walkę już po pierwszej próbie podając komendę – STOP!, ZABRONIONE! – i ogłosić zwycięstwo na korzyść przeciwnika.

XII. Kontuzje:
1. W przypadku gdy zawodnik ulegnie kontuzji walka zostaje przerwana. Sędzia środkowy wzywa lekarza zawodów, który decyduje o tym czy zawodnik jest zdolny do dalszej walki. Decyzja powinna zapaść w ciągu dwóch minut. W momencie komendy – STOP! – sędzia boczny włącza stoper. Czas niezdolności zawodnika do walki i oględziny lekarza sędzia główny zawodów może przedłużyć do trzech minut.
2. W przypadku gdy kontuzja spowodowana jest własnym błędem lub odniesiona jest bez winy przeciwnika, a zawodnik po dwóch minutach nie może kontynuować walki, zwycięzcą zostaje przeciwnik kontuzjowanego.
3. W przypadku gdy kontuzja zawiniona jest przez przeciwnika, zostaje on zdyskwalifikowany, a zwycięzcą zostaje poszkodowany zawodnik, zostaje ogłoszony on zwycięzcą walki (niezależnie czy jest to pierwsza czy druga runda).
4. W przypadku gdy kontuzja jest ciężka i spowodowana z premedytacją przez zawodnika, zawodnik ten zostaje zdyskwalifikowany do końca zawodów.
5. Decyzję o dopuszczeniu wcześniej kontuzjowanego (badanego przez lekarza) zawodnika do dalszej walki podejmuje lekarz. Decyzja ta jest nieodwołalna.

XIII. Zgłoszenie zawodników:
1. Zawodnicy zgłaszani są przez swoje macierzyste kluby, lub zgłaszają się indywidualnie zgodnie z regulaminem zamieszczonym w komunikacie zawodów.
2. Zawodnicy startujący w zawodach powinni wykazywać się dobrym stanem zdrowia i posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na uprawianie sportów walki.
3. W przypadku zawodników nieletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów.
4. W przypadku wątpliwości np.: brak dokumentów, spóźnione zgłoszenie o dopuszczeniu zawodnika do zawodów, decyduje sędzia główny w porozumieniu z lekarzem.
5. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własne życzenie i ryzyko, nie mogą więc rościć jakichkolwiek pretensji do organizatorów jak również żądać odszkodowań w przypadku doznanych kontuzji.
6. Jeżeli w komunikacie wymagane są opłaty startowe zawodnik powinien je uiścić, chyba że zostanie zwolniony przez organizatora.
7. Zgłoszenie się zawodnika do zawodów oraz uiszczenie opłaty startowej (jeśli jest wymagane) jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu bez zastrzeżeń.
8. System prowadzenia zawodów ustala organizator, jest on każdorazowo podawany przed zawodami. W zależności od ilości zawodników może być zastosowany system pucharowy, system każdy z każdym lub system mieszany.
9. Losowanie zawodników powinno odbywać się bez udziału trenerów i opiekunów, przez niezależne kolegium sędziów zachowując podział na grupy wiekowe, płeć i wagę, oraz uwzględniając przy losowaniu aby finaliści ostatnich Mistrzostw Polski byli w przeciwnych połówkach. Losowanie powinno odbywać się w sposób obiektywny i sprawiedliwy.
10. Kategorie wiekowe i wagowe podane w komunikacie zawodów powinny obowiązywać w dniu zawodów.
11. Obecność lekarza na zawodach jest obowiązkowa.

XIV. Sędziowie:
1. Sędziów wyznaczą Związki Sportowe Koluchstyl w porozumieniu ze Światową Organizacja Koluchstyl. 
2. Klasy sędziowskie mogą być nadawane sędziom w Koluchstyl przez Światową Organizacje Koluchstyl. 
3. Klasy sędziowskie mogą być również nadawane przez organizacje międzynarodowe propagujące Koluchstyl w porozumieniu ze Światową Organizacja Koluchstyl. 
4. Podział sędziów w Koluchstyl:
” sędzia główny odpowiedzialny za przebieg całych zawodów,
” zastępca sędziego głównego (jeden lub dwóch), czuwający nad przebiegiem zawodów na poszczególnych matach,
” sędziowie środkowi, sędziujący na macie,
” sędziowie boczni, pomocniczy,
” sędziowie kierownicy list.
” Sędziowie rozliczający.

XV. Strój sędziów:
1. Sędzia główny – spodnie (spódnica) czarna, szara, granatowa; biała koszulka lub bluzka z emblematem SĘDZIA GŁÓWNY.
2. Sędzia środkowy – biały, szary lub granatowy strój wschodni (dopuszczalny chiński, japoński lub indyjski) lub spodnie czarne, szare, granatowe; biała koszulka polo z emblematem SĘDZIA; białe skarpety, tapi.
3. Sędziowie boczni – czarne, szare lub granatowe spodnie, biała koszula z emblematem SĘDZIA 
4. Sędzia kierownik list i sędzia rozliczający – podobny ubiór jak sędzia główny.

XVI. Prawa i obowiązki sędziego głównego:
Sędzia główny ma prawo:
1. Każdorazowo dla danych zawodów ustalać system sędziowania.
2. Ustalać skład sędziów na macie, podział funkcji oraz zmieniać ten skład w trakcie zawodów.
3. Powołać swoich zastępców do kontroli przebiegu walk na danych matach.
4. Powołać sędziego lub odsunąć go od prowadzenia walk w zawodach, w przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości werdyktów. Sędzia odsunięty od zawodów traci prawo do diet i ekwiwalentów jeśli takowe są przyznane.
5. Odwołać błędną decyzję sędziego środkowego.
6. Zmienić sędziego środkowego lub sędziego bocznego jeśli zajdzie taka potrzeba.
7. Wydać rozstrzygającą decyzję odnośnie wyniku walki.
8. W uzasadnionych i udokumentowanych wypadkach ma prawo powtórzyć rundę lub całą walkę.
9. W uzasadnionych wypadkach ma prawo zdyskwalifikować zawodnika w danej walce lub zawodach. W szczególnie drastycznych przypadkach dyskwalifikacja może być dożywotnia, wymaga ona zatwierdzenia przez Związek Sportowy Koluchstyl lub Światową Organizację Koluchstyl. 

XVII. Prawa i obowiązki sędziego środkowego oraz prowadzenie walki:
1. Odpowiedzialny jest za przebieg walki na swojej macie (od momentu wejścia zawodników na matę do zejścia po skończonej walce).
2. Nadzoruje aby wszelkie rytuały, jak i sama walka, przebiegały zgodnie z przepisami danej dyscypliny.
Przebieg walki:
3. Przed przystąpieniem do walki sprawdza czy zawodnicy są odpowiednio ubrani, czy nie posiadają metalowych przedmiotów, biżuterii, długich paznokci , brudnej odzieży itp.
4. Pilnuje aby zawodnicy wchodząc na matę ukłonili się sobie, jeśli nie zrobili tego przypomina im podając komendę – UKŁON!
5. Zwraca uwagę aby zawodnicy po komendzie – POZYCJA!- nie kładli rąk na napis Koluchstyl, jeśli to zrobią zwraca im uwagę mówiąc – COFNĄC DŁONIE!, jeśli nie reagują podchodzi i lekko dotyka ich w dłonie powtarzając – COFNĄĆ DŁONIE!
6. Po komendzie – POZYCJA! (zawodnicy klęczą naprzeciw siebie) podaje komendę – ATAK!
7. Po zwycięstwie jednego z zawodników (przez wypchniecie ,wyniesienie, przerolowanie ,duszenie, dźwignię, gdy zawodnik odklepie ) podaje komendę – STOP! W przypadku dźwigni, duszenia, uderza otwartą dłonią zawodnika zakładającego technikę w ramię, plecy, nogę dając do zrozumienia, że jest już koniec walki.
8. W momencie założenia trzymania sędzia podaje komendę – TRZYMANIE! i zaczyna liczyć: JEDEN, DWA, …. DZIESIĘĆ !, rytmicznie wykonując gest ręką – z góry do dołu. W momencie wyjścia z trzymania sędzia mówi – NIE MA TRZYMANIA!. Jeśli trzymanie założone jest do końca sędzia zamiast – DZIESIĘĆ! mówi – KONIEC TRZYMANIA!
9. Po zwycięstwie zawodnika sędzia podaje komendę – PRZYJĄĆ POZYCJĘ! i ogłasza zwycięzcę rundy. Gestem unoszonych dłoni do góry zarządza przerwę do 15 s pozwalając zawodnikom na poprawienie odzieży. Następnie używa komendy – PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO DRUGIEJ RUNDY!, … lub – TRZECIEJ DECYDUJACEJ!
10. W momencie gdy po upływie 1 minuty runda jest nierozstrzygnięta sędzia boczny uderza w gong oznajmiając koniec rundy – sędzia środkowy podaje komendę – POZYCJA !(zawodnicy klęczą naprzeciw siebie na skraju koła), podaje następną komendę – PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO DECYZJI SĘDZIÓW!. Sędziowie boczni w tym czasie biorą w dłonie chorągiewki (prawa ręka – czerwona, w lewa ręka -biała) i na komendę – DECYZJA SĘDZIÓW! nie patrząc na siebie, (nie sugerując wygranej) sędziowie unoszą jedną z chorągiewek, a sędzia środkowy unosi białą lub czerwona kartkę i ogłasza zwycięstwo wskazanego.
11. Jeżeli zawodnik wygrał dwie rundy sędzia ogłasza jego zwycięstwo mówiąc – ZWYCIĘZCA RUNDY!, ZWYCIĘZCA WALKI!.
12. Po zakończeniu walki zawodnicy kłaniają się sobie, jeżeli tego nie zrobią sędzia środkowy nakazuje im mówiąc – UKŁON!
13. Sędzia środkowy używa kartek w kolorze czerwonym i białym (po dwie). W momencie zwycięstwa zawodnika z czerwoną wstążką, bierze czerwoną kartkę w prawą dłoń, dwie kartki jednego koloru w prawej dłoni świadczą o zwycięstwie danego zawodnika. Po zwycięstwie walki sędzia środkowy unosi kartkę (w odpowiednim kolorze) i pokazuje sędziemu głównemu i kierownikowi list oznajmiając, który zawodnik zwyciężył.
14. Obowiązkiem sędziego środkowego jest również sprawdzenie czy sędziowie boczni są przygotowani do sędziowania.
15. Jeżeli sędzia środkowy ma wątpliwości co do akcji technicznej lub nie zauważył, który z zawodników wyszedł pierwszy za pole walki itp., powinien użyć komendy – STOP!, – NA MIEJSCA! i wezwać sędziów w celu konsultacji. Sędziowie boczni wchodząc na pole walki musza zdjąć obuwie.
16. Sędzia środkowy może zasięgnąć opinii jednego z sędziów bocznych, po którego stronie akcja została wykonana . Sędzia boczny nie musi wchodzić na matę tylko wskazuje zwycięzcę ze swego miejsca lub mówiąc – czerwony albo biały.
17. Sędzia środkowy może przerwać walkę jeśli zobaczy podniesioną rękę sędziego bocznego podczas akcji , podaje komendę – STOP! – NIE ZMIENIAĆ POZYCJI! i podchodzi do sędziego bocznego w celu konsultacji.
18. Sędzia środkowy może nie uwzględnić podniesionej ręki sędziego bocznego jeśli akcja jest wykonana prawidłowo i po przeciwnej stronie sędziego zgłaszającego uwagę.

XVIII. Prawa i obowiązki sędziego bocznego.

1. Dwóch sędziów bocznych (siedzących na krzesłach po przekątnej na rogach maty) pomaga sędziemu środkowemu w prowadzeniu walk.
2. Sędzia boczny, który siedzi twarzą zwróconą do stolika sędziego głównego jest odpowiedzialny za wiązanie czerwonej wstążki dla zawodnika wyczytanego jako pierwszy, oraz dopilnowaniu aby po skończonej walce zawodnik położył wstążkę na wyznaczone miejsce.
3. Drugi sędzia boczny odpowiedzialny jest za gong i stoper. W momencie komendy -ATAK! włącza stoper i mierzy (runda 1 minutowa, lub w grupie młodszej półminutowa).
4. Sędziowie boczni pomagają sędziemu środkowemu w wyłonieniu zwycięzcy w momencie gdy runda została zakończona przez gong, wskazują przez podniesienie chorągiewki (białej lub czerwonej) bardziej ich zdaniem aktywnego zawodnika.
5. Jeżeli sędzia środkowy ma wątpliwości co do wykonanej akcji sędziowie boczni pomagają podjąć decyzję.
6. Jeżeli sędzia środkowy nie zauważył wyjścia zawodnika poza koło walki lub nie zauważył niedozwolonej akcji, sędzia boczny powinien zareagować podnosząc rękę.
7. Sędzia boczny powinien podnieść rękę i wstać z krzesła w momencie kiedy sędzia główny wzywa do przerwania walki na macie, a sędzia środkowy tego nie słyszy i nie widzi.
8. Sędziowie boczni nadzorując walkę na macie powinni również obserwować strefę bezpieczeństwa i zwracać uwagę, aby zawodnicy dopingujący walczących nie zbliżali się za blisko do pola walki.

XIX. Prawa i obowiązki kierowników list:
1. Wyczytywanie poszczególnych par zawodników zestawionych w losowaniu.
2. Zapisywanie na listach (krzyżówkach )zwycięzców.
3. Wyczytywanie par zawodników przygotowujących się do następnej walki.
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości konsultują się z sędzią głównym zawodów.
5. Pomagają wypisywać dyplomy sędziemu głównemu lub osobie przez niego wyznaczonej.

XX. Prawa i obowiązki sędziów rozliczających:
1. Rozliczają delegacje, nagrody, wynagrodzenia (zawodnikom, sędziom, lekarzowi).

XXI. Komunikat organizacyjny:
Organizator najpóźniej na 30 dni przed zawodami zobowiązany jest przesłać do Związku Sportowego  Koluchstyl lub Światowej Organizacji Koluchstyl  projekt komunikatu zawodów ogólnopolskich lub międzynarodowych, który po zatwierdzeniu rozsyła do zainteresowanych klubów. 
Komunikat winien określać:
1. Nazwę zawodów.
2. Organizatora zawodów.
3. Termin zawodów.
4. Miejsce rozgrywania zawodów.
5. Adres korespondencyjny, faks i telefon, mail, adres i godzinę otwarcia biura organizacyjnego zawodów, nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację zawodów).
6. Kategorie wiekowe i wagowe.
7. Nagrody przewidziane przez organizatora.
8. Termin i sposób rezerwacji miejsc noclegowych, ceny noclegów oraz miejsce noclegów.
9. Termin i miejsce odprawy technicznej, miejsce kontrolnego ważenia.
10. Termin i miejsce oficjalnego ważenia i przeglądu lekarskiego.
11. Informacje o ewentualnym transporcie.
12. Plan minutowy zawodów .
13. Godzina rozpoczęcia zawodów, godzina ceremonii dekoracji i zakończenia zawodów.

XXII. Kategorie wagowe:
Kategorie wagowe i ich ilość podawane są zawsze w komunikacie zawodów, ilość kategorii może się zmieniać i jest uzależniona od ilości startujących zawodników.
1. Seniorki: 55 kg , 61 kg , 73 kg, +73kg.
2. Seniorzy: 65 kg, 73 kg, 82 kg, 91 kg, 109 kg, +109kg.
3. Młodzieżowcy (17 – 20 lat):
” dziewczęta: 55 kg, 62 kg, 73 kg.
” chłopcy: 61kg, 70 kg, 82 kg, 100kg, +100 kg.
4. Juniorzy (14 – 16 lat):
” Dziewczęta: 45 kg, 52 kg, 61 kg, +61 kg.
” Chłopcy: 55 kg, 64 kg, 73 kg, 82 kg, 91 kg, +91 kg.
5. Dzieci i kadeci (do 14 lat): Wagi ustalamy w zależności od ilości zawodników i staramy się tworzyć je tak, aby różnica między kategoriami wagowymi nie wynosiła więcej niż 5 kg, np. 40 kg – następna 45 kg. W komunikacie ustala się ilość kategorii wagowych np. 5 . Przygotowujemy 5 zestawów pucharów podając na nich rangę, datę i miejsce zawodów nie podając kategorii wagowej. Po zważeniu zawodników na zawodach ustala się np. 5 kategorii i dopiero na dyplomach wpisuje się wagę medalistom.
Wagi w poszczególnych kategoriach wiekowych mogą ulec zmianie. Uzależnione jest to od rozwoju dyscypliny i przybywających wciąż zawodników.
XXIII. Zestaw akcesoriów do przeprowadzenia zawodów na jednej macie:
1. Gong.
2. Stoper.
3. 2 chorągiewki czerwone.
4. 2 chorągiewki białe.
5. 2 kartki czerwone.
6. 2 kartki białe.
7. 18 materaców.
8. Pokrowiec Koluchstyl.
9. Czerwona wstążka.
10. 2 krzesła.

Przed każdymi zawodami sędzia szkoleniowiec, wyznaczony przez twórcę stylu, prowadzi godzinne seminarium dla sędziów i zawodników. Każdy z trenerów zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminu Koluchstyl  szczegółowego nauczenia się go i zapoznania z nim swoich zawodników.

Twórca Stylu Koluchstyl

Wiesław Koluch