Światowa Organizacja Koluchstyl

20.09.2013 r. odbyły się wybory do Światowej Organizacji Koluchstyl

Światowa Organizacja Koluchstyl ma na celu działanie na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez zadania w zakresie:

1. Wspieranie i upowszechnianie polskiej sztuki walki Koluchstyl, czuwanie nad jej prawidłowym rozwojem w kraju i za granicą.

2. Wspieranie i pomoc przy organizacji imprez sportowych w Koluchstyl w kraju i za granicą.

3. Nadawanie medalu „Serce Ziemi” dla osób szczególnie wyróżniających się w pracy na rzecz rozwoju i pomocy dla drugiego człowieka, a także wspierających pozytywny rozwój naszej planety.

4. Promowanie osób fizycznych i prawnych działających na rzecz rozwoju integracji międzyludzkiej oraz pomocy dla drugiego człowieka i ziemi.

5. Integrowanie środowisk sportów walki na całym świecie.

6. Promowanie zdrowego trybu życia  przez sport.

7. Integrowanie osób niepełnosprawnych przez sport.

8. Wspomaganie dzieci i młodzież uprawiających Koluchstyl  poprzez pomoc materialną.

9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez sport.

10. Wzmacnianie więzi sportowej i braterstwa pomiędzy narodami poprzez dyscyplinę  Koluchstyl.

11. Promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Skład Światowej Organizacji Koluchstyl:

Prezydent – Wiesław Koluch

Wiceprezydent – Gintautas Vileita /Litwa/

                         – Anthony Fernandes /Indie/

Sekretarz – Karina Kurzewska

Członkowie  

– Jarosław Kazberuk

                     – Wladimir Gryszenkov /Białoruś/

Przedstawiciel na Amerykę Południową  – Joao Schiffer /Brazylia/
Przedstawiciel na Afrykę – Hoosain Narker /RPA/

Prezydent Azjatyckiej Organizacji Koluchstyl – Ali Akbar Hehaitu /Indonezja/

Wiceprezydent Azjatyckiej Organizacji Koluchstyl – Jargalsaikhan Begz /Mongolia/

Honorowy Prezydent – Aleksandr Medved /Białoruś/

Dyrektor Generalny – Katarzyna Koluch