Bez kategorii

Mundur to świętość – autor Wiesław Koluch

Wiersz napisany z okazji II MP Służb Mundurowych w Koluchstyl – 22lwietnia 2023

1

Mundur dla funkcjonariuszy, żołnierzy,

To nie tylko garnitur, który na nich dobrze leży.

2

Mundur to świętość dla noszącego go patrioty, Polaka,

i nie ważne formacja to jaka.

3

W mundurze składacie przysięgę nad polskim z orłem sztandarem,

że będziecie dla Polaków ochronnym Bożym darem.

4

Mundur powinien wzbudzać w ludziach radość i nadzieję,

a lękać się powinni go łobuzy i złodzieje.

5

W mundurze nie ważne czy jesteś mężczyzną czy kobietą,

sprawność twa fizyczna równa być musi greckim atletom.

6

Noszący mundur niech zawsze ma myśl z tyłu głowy,

że w obronie ojczyzny na śmierć jest gotowy.

7

Myśl ta zawsze naszym ojcom, dziadom – bohaterom narodowym przyświecała,

nie ważne, że zginę, byleby Ojczyzna cała.

8

Pamiętaj koleżanko, kolego!

Musisz dbać zawsze o czystość munduru swego!

9

I wiedz, że mundur raz zhańbiony,

nigdy nie zostanie oczyszczony.